19 сентября 2018

Промоція Луганській області: що це таке і навіщо це потрібно?

Промоція

Для багатьох мешканців Луганщини та України загалом такі поняття як «промоція», «брендінг», «маркетинг» є незнайомими і на перший погляд ці іноземні слова асоціюються у людей з якимсь товаром, що можна купити в магазині. В цьому є певна рація, але про це я розповім у своїй доповіді трохи пізніше. Для держслужбовців, здебільшого, ці поняття теж є terra incognita. Зрозуміло чому – стаття 19 Конституції України зобов’язує держслужбовців діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Оскільки промоція як поняття не була обов’язковим атрибутом і не була прописана в стратегіях  чи законодавстві як обов’язковий елемент – державні службовці не звертали на цю сферу жодної уваги. Але виклики 21-го століття не можна ігнорувати лише через брак їх регулювання чинним законодавством. Ми живемо в часи надшвидких змін і маємо адоптуватись якомога швидше до цих змін, а в найкращому випадку – самим ініціювати необхідні зміни, змінювати та допасовувати свою діяльність для досягнення якнайбільшої ефективності нашої праці.

Тож ситуація в Україні мала змінитись і вона вже змінюється, бо вже є розуміння, що якщо ми будемо пасти задніх в нових формах та способах роботи, ми залишимось на узбіччі світового розвитку.

Розуміння актуальності теми моєї доповіді знайшло своє відображення в розпорядженні Кабінету міністрів від 11 жовтня 2016 р. № 739-р, яким було схвалено Концепцію популяризації України у світі та просування інтересів України у світовому інформаційному просторі. Центральні органи виконавчої влади просувають інтереси України вцілому, нам, в свою чергу, необхідно просувати інтереси нашого рідного краю. 

У контексті формування єдиного світового інформаційного простору та поглиблення процесів інформаційної та економічної інтеграції держав важливою складовою зовнішньої діяльності є популяризація, створення позитивного іміджу та просування інтересів Луганщини в Україні та на міжнародній арені.

Скажимо відверто – на сьогодні державних коштів та коштів підприємців що працюють на території області бракує для ефективного розвитку регіону, тому виникає необхідність залучення іноземних інвестицій, які мають переваги перед державним фінансуванням та інвестиціями вітчизняних підприємців.  За допомогою іноземних інвестицій ми отримуємо додатковий капітал залучений для виробництва товарів та послуг, а також отримання нових технологій.

В сучасному світі держави, регіони, міста і навіть невеликі села мають ставати суб’єктами конкурентної боротьби – боротьби за інвестиції, фахівців, туристів, економічні та культурні потоки.

Сьогодні щоб бути конкурентоспроможним на ринку вже недостатньо лише мати значний потенціал та бути інвестиційно привабливим – таких регіонів в світі чимало. Потрібно більше – сьогодні успіх мають ті території, які використовують сучасні методи конкурентної боротьби - вміють презентувати себе, сподобатись, чимось заінтригувати. Якщо казати простими словами – це і є промоція!

Сьогодні промоція стала необхідним та вкрай важливим інструментом для залучення іноземних інвестицій, інновацій, науково-технічних кадрів, туристів.

Чи буде розвиватись регіон в соціально-економічній сфері і чи буде він успішний – залежить в тому числі і від іміджу, який має та чи інша територія.

Найголовніше завдання якісної промоції – привернути увагу, сподобатись, зацікавити. Перший погляд на будь-що у нашому житті, значною мірою визначає наше подальше ставлення до цього. Перше враження формується емоціонально, а не раціонально. Тож необхідність у промоції і формуванню позитивного іміджу є актуальним питанням для Луганщини. Антиукраїнська пропаганда має негативний вплив на наш імідж, на те, як сприймається Луганщина, з чим вона асоціюється, які викликає емоції.

То що ж це таке «промоція» більш детально?

Промоція – це продумані, сплановані та довготривалі дії, метою  яких є створення та підтримка взаємного порозуміння – діалогу між членами групи та діалогу між цією групою та її оточенням; промоція опирається на передачу виключно позитивної інформації. «Займатися промоцією» означає активізувати економічний розвиток для зростання економіки, залучення нових інвестицій, припливу відвідувачів, інвесторів і туристів, тощо. Промоція є невід’ємною частиною маркетингової стратегії будь-якої організації, і територіальна громада не є виключенням.

Промоція – це комплекс заходів і засобів, за допомогою яких громада має можливість спрямовувати інформацію про себе, про свою діяльність та потреби на різні рівні сприйняття та споживча цієї інформації. Іншими словами, завдяки промоції будь-яку територіальну громаду може почути кожен, починаючи від самих мешканців, закінчуючи іноземними інвесторами та туристами.

Звиклими для нас словами, промоція ‐ це нелегка праця зі створення дійсно доброго іміджу регіону, який з’явиться, можливо, аж через кілька років, а не після «одноразового натиснення кнопки», але, як відомо, імідж – важливий, імідж – це все. Позитивний імідж регіону – це важливий фактор успішної діяльності у всіх сферах.

Те, що місцеві органи влади, органи місцевого самоврядування вважають свої цілі та напрямки роботи правильними та ефективними, що територіальна громада є привабливою для туриста чи інвестора, це зовсім не означає, що так думають інші. І ось тут промоція спрацьовує у напрямку переконання усіх інших у цьому. Громада зможе отримати те, чого потребує: інвестиції, прибутки, і як наслідок – значний розвиток, але спочатку, знову хочу наголосити на цьому, target group, тобто цільова аудиторія, а це для нас міжнародні партнери, інвестори, туристи повинні про неї дізнатися, повинні дізнатись, що така громада існує.

Промувати свій регіон, значить мислити, відчувати і діяти як продавець продукту. Саме так, як в бізнесі! 

Який імідж сьогодні має Луганщина в Україні і світі? 

На сьогодні у світовому інформаційному просторі дуже мало об’єктивної та актуальної інформації про наш регіон. Через відсутність повної об’єктивної інформації міжнародні організації, компанії, українська діаспора за кордоном, інвестори та пересічні громадяни іноземних держав формують хибне уявлення про наш регіон, а головне - про події, що відбуваються на Луганщині внаслідок зовнішньої збройної агресії. Водночас проти України активно застосовується потужний медіа-ресурс, інформаційний вплив якого спрямований на викривлення реального стану речей.

Сьогодні в найкращому випадку про Луганщину, як регіон, закордоном не знають. В найгіршому випадку, як в Україні, так і закордоном Луганська область має дуже негативний імідж, наш регіон асоціюється з війною і зі всіма негативними наслідками війни. В такій ситуації ми не можемо навіть сподіватись на позитивні емоції, нас можна хіба що пожаліти, можна в найкращому випадку чимось допомогти, надати гуманітарну допомогу і тому подібне. Цю хибну парадигму мислення, ці стереотипи про Луганщину ми маємо зламати в першу чергу.

Особливої уваги заслуговують партнерські контакти міжрегіонального та міжнародного характеру. Такі контакти сприяють взаємній інтеграції, а також – проведенню спільних заходів, що слугують методом популяризації громад в обидві сторони (наприклад, організувати якійсь спільний фестиваль з громадою польського Люблінського воєводства). Що ми витратимо: ресурси на організацію заходу, частково; що ми отримаємо: поширення інформації у ЗМІ – вітчизняних та міжнародних, популяризація Луганщини, її особливостей та традицій, зміцнення контактів та налагодження нових, репутацію надійних партнерів, продовження співпраці в інших, більш серйозних проектах в сфері іноземних інвестицій, грантів, міжнародної технічної допомоги тощо).

Створення позитивного іміджу Луганщини на міжнародній арені сьогодні серед пріоритетних завдань Департаменту, адже позитивний імідж є важливим фактором успішної діяльності облдержадміністрації в усіх сферах і досягається проведенням заходів, спрямованих на поширення інформації, яка виділяє Луганщину серед конкурентів і створює позитивне уявлення про наш регіон.

Департамент враз з громадськими організаціями та за підтримки Програми розвитку ООН вже розпочав роботу з брендінгу Луганської області, тобто з формування персоніфікованого позитивного образу регіону, так би мовити «торговельної марки» Луганщини. Днями завершився конкурс малюнків під назвою «Луганський бабак-миролюбний та хазяйновитий». Діти та дорослі створювали картини на завдану тематику – малювали бабака, як одного із можливих сучасних символів Луганщини, що зображений на гербі Луганської області. Деякі роботи надаються для використання при розробці логотипу Луганської області, який у Луганщини сьогодні просто відсутній.

На слайді зображені логотипи деяких територій, створені декілька років тому українським дизайнером з власної ініціативи. Ці логотипи, доречі, можна було побачити в оформленні зали Ради регіонального розвитку, що нещодавно проходила в Києві. Ми бачимо цікаві логотипи Одеської області, Львівської, Києва…є подібні цікаві логотипи інших областей, але серед них ви не знайдете Луганської. Ось так – немає Луганської області, є ДОНБАС, на логотипі якого зображена шахтарська каска. Прошу звернути увагу, що ці логотипи були створені ще до війни. Нас не відокремлюють в своїй уяві – нас в уяві об’єднали з Донецькою областю і назвали Донбас. І все, з чим асоціюється Донбас-це з шахтами. Хиба Луганська область є ідентичною з Донецькою? Чи ми однакові? Звісно, що ні. Але ми маємо самі створити свій імідж, свій логотип, який буде якісно презентувати Луганщину так, як ми самі того хочемо. І цей імідж, логотип, будуть допомагати нам у промоції нашого рідного краю, будуть працювати на Луганську область. 

Дехто може запити, а чому саме бабак? Можна розповідати про те, що бабаки живуть на Луганщині, що бабак навіть зображений на гербі Луганської області та навести багато інших доводів. Насправді відповідь дуже проста – А ЧОМУ НІ? Бабак дуже мила та хазяйновита тваринка, бабак викликає позитивні емоції і це те, що нам потрібно. Напевно хтось з шановних присутніх чув, що символом Берліна з 2007 року є біле ведмежа на ім’я Кнут, яке народилось в берлінському зоопарку. Вдумайтесь – білий ведмідь є символом Берліна, а не Сахаліна чи Іркутська. Чому? Просто він позитивний і кумедний, це ж не Берлінська стіна, чи рейхстаг, що є негативними стереотипами з часів другої світової війни. Берліну вдалось зламати ці стеротипи. Ось так, завдяки ефективній промоції із  залученням преси та за допомогою грамотної подачі інформації не лише зоопарк, а й Берлін та вся Німеччина загалом отримали чималу вигоду, Кнут – це не просто білий ведмідь – це бренд!

- Це символ Берліна

– Герой дитячої книжки

– Символ боротьби за охорону навколишнього середовища

– Права на екранізацію викупив Тайм Уорнер

– десятки мільйонів посилань в Google

– Вартість акцій Берлінського зоопарку підскочила на 94%

– Бренд Кнут був оцінений в 13 мільйонів доларів.

Чим луганський бабак гірший за берлінське ведмежа?!

Створення та просування логотипів, брендів робить візуальну ідентифікацію простіше. Побачив – одразу впізнав. На наступних слайдах для прикладу представлені проекти логотипів українських міністерств, які нещодавно були створені в одній лінійці харківським дизайнером. Легко зрозуміти про яке міністерство йдеться.

Тож підсумовуючи все сказане треба додати, що для досягнення ефекту при формуванні позитивного іміджу Луганщини необхідний комплексний підхід, має бути проведена аналітична робота, соціологічні заміри, сформовано брендінг регіону (розроблений бренд-бук, логотип, візуальні презентаційні продукти), який буде відрізняти Луганщину серед інших регіонів, буде візитівкою області, наочно презентувати Луганську область. Мають бути сформовані чіткі та зрозумілі меседжі для презентації Луганщини на різних українських та міжнародних площадках. Це робота, яка потребує планування – визначення потреб, дефініювання цілей та розробка дієвих засобів та механізмів їх досягнення, чіткого плану дій.Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Сделай свой вклад в развитие социальной журналистики! Сбавьте социальное напряжение в обществе. Мы предлагаем вам сообщить информацию о событиях в Донбассе, которая рассказывает всю правду о жизни и войне на Луганщине. Все нужно рассказывать через истории жизни обычных людей. Моб. 063 409 98 64, tribun7989@gmail.com
Добавить


Другие статьи рубрики

Популярные

Войти

при помощи учетной записи на сайте Трибун

У вас нет логина? Зарегистрируйтесь

Никнейм или e-mail:
Пароль:

Или используя аккаунт от соцсетей:

Регистрация нового аккаунта

У вас есть логин?

Никнейм:
Пароль:
Подтвердите пароль:
E-mail:
Операция выполнена успешно!